Széchényi 2020

Kezek - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeik együttműködése

TÁMOP.4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001


Összefoglaló

 

          

 

  

 

 

A kéz, mint szimbólum, felidézi a szülői gondoskodás, féltő, szerető érzését, jelezhet áldást, megerősítést, tiltást. Leonardo da Vinci utolsó vacsora c. festménye a kezek játéka is, de a titkoké is; az asztalon van egy kéz, ami senkihez nem tartozik, ez a küldetés vállalásának teremtő jele. A kezek az észak-magyarországi régió felsőoktatási intézményeinek közös tenni akarását fejezik ki az élhető, értékeit megtartó térségünkért.

 

Az Észak-Magyarországi felsőoktatási intézmények együttműködésére benyújtott pályázat (munkacím: KEZEK) koncepciója, hogy olyan alprojekteket értelmezzünk, amelyek a 3 FOI (Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Károly Róbert Főiskola) számára jól értelmezhető, az együttműködés erőforrásai, intézményfejlesztési céljai, illetve a régió szellemi, munkaerőpiaci szereplői számára.

 

 

Az így értelmezett 10 alprojekt a következő:


I. Társadalmi innovációk a felzárkóztatás szolgálatában:

A térség hátrányos helyzete közismert, ami a FOI-ek belső és külső világát egyaránt érinti. Egy felzárkóztatási klaszter létrehozásával akarjuk a régión belüli szereplőket a problémák megoldására összefogni.


II. Képzők képzése:

A 3 FOI oktatóinak jelentős része nem rendelkezik pedagógiai, fogyatékkal élő hallgatók bánásmódjával, illetve az oktatás területét érintő jogi ismeretekkel. Tananyag-fejlesztési és képzési akciók segítségével kívánunk változtatni a helyzeten.


III. Stratégiai monitoring rendszer:

A stratégiai és operatív tervezés, illetve a VIR és a központi adatbázisok integrálásával, egységes modell alapján teljesítjük a DPR, AVIR, stb. adatbázisok vezetői döntésekbe való bevonását.


IV. Infrastruktúra menedzsment rendszer:

A diploma önköltségszámítás törvényi kötelezettségét az elektronikus órarend, az oktatási létesítmények gazdálkodását és a Neptun rendszerrel történő illesztését azonos modell szerint, de modulszerűen valósítjuk meg.


V. Minőségirányítási rendszer fejlesztése:

A 3 FOI benchmarking célzatú összehangolását és a felnőttképzés minőségirányítási modelljét, valamint a DPR rendszer továbbfejlesztését kívánjuk megoldani, szintén egységes alapelvek mentén.


VI. Karrierszolgáltatások fejlesztése:

A szolgáltatások a 3 FOI esetében tartalmilag és mélységükben eltérőek, ennek az egységesítése és a 3 FOI hallgatói kapcsolatainak erősítése a cél.


VII. Közös tananyagfejlesztések:

A Humán Teljesítménytámogató Technológiai Rendszer (HPT, H3T) segítségével mindhárom intézmény közös képzéseit érintő elektronikus blended típusú tananyagok fejlesztése, amelyek egy repozitóriumon keresztül elérhetőek.


VIII. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése:

A régió humán veszteségeit a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével kívánjuk pótolni. A közös marketing stratégia a meglévő potenciálok kiszélesítését, marketing akcióit foglalja össze egy lobby szövetség alapjait lerakva.


IX. Szakmai gyakorlat, duális képzés BSc szinten való megvalósítása:

A gyakorlat orientált képzés érdekében a gyakornoki rendszer, a gyakorlati képzési helyek hálózati megoldásait kívánjuk konkrétan megoldani.


X. É-Mo.-i élettudományi regionális tudásklaszter és közös képzés:

A régió élettudományi kutatási hátterét a 3 FOI bázisára építve fogjuk össze. A klaszter az élettudományi kutatási portfóliója alapján válik a kutatások potenciális gyűjtő és finanszírozó helyére.

 

A 3 FOI közösen egy BSc, MSc szintű biomérnök, biotechnológus képzés akkreditációs előkészítését végzi el.


Vagyis a 10 alprojekt 3 csoportba sorolható:
- a régió hátrányos helyzetének és az intézmények számára is egyre súlyosbodó állapotot kezelő foglalkozás,
- intézmények irányítási rendszerének fejlesztése azonos modellekre építve,
- oktatók, kutatók, hallgatók képzése, tananyagok, duális képzési és hallgatói szolgáltatási megoldások fejlesztése.


< Vissza