Széchényi 2020

Kezek - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeik együttműködése

TÁMOP.4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001


Károly Róbert Főiskola

konzorciumi partner


Károly Róbert Főiskola bemutatása

 

 

A gyöngyösi intézmény 1972-tõl 1976-ig a Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronómiai Főiskolai Karaként. Az intézmény 1976-tól a Gödöllői Agrártudományi Egyetem szervezetébe került Mezőgazdasági Fõiskolai Kar néven. Az oktatás üzemszervezési szakon, növénytermesztő, állattenyésztő és kertészeti szakirányokon folytatódott. 1987-ben a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart hoztak létre, amelynek keretében a gyöngyösi főiskolai kar átalakult Vállalatgazdasági Üzemmérnöki Intézetté, a korábbi üzemszervezõ szakemberképzést pedig felváltotta a vállalatgazdasági irányultságú oktatás. A 2003. évi XXXVIII. törvénnyel az Országgyûlés létrehozta a Károly Róbert Fõiskolát gyöngyösi székhellyel.

 

Hivatalos adatok:
székhely: 3200, Gyöngyös, Mátrai út 36.
postai cím: 3200, Gyöngyös, Mátrai út 36., Pf.: 143
„A" „B" és "N" épületek

 

További telephelyek:
3213 Atkár, Tass-puszta,
"K" és „L" épületek (Tass-puszta)
3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.
3358 Erdőtelek, Fő út 129.
3300 Eger, Kőlyuktető

 

További épületei:
Károly Róbert Hotel – diákotthon és sportcentrum
Hotel Opál

 

 

A főiskola alapító okirat alapján működik. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, gazdálkodási jogkörét, az ellátható vállalkozási tevékenység körét és mértékét, melyet a mindenkori oktatási kormányzat szakmai és gazdasági felügyelete mellett, az alapító okiratban rögzített illetékességi és működési körben feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végez.

 

Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, tanszékek, intézetek, kutatócsoportok, kutatócentrum és botanikus kert működik. Az intézmény karokra tagozódik. A Károly Róbert Főiskola a munkaerő-piaci igényeket követve folyamatosan megújította és bővítette képzési kínálatát. Jelenleg három – az agrár, a gazdaságtudományok, valamint az informatika – képzési területen bocsát ki felsőfokú végzettségű szakembereket. Hat alap- és három mesterképzési szakja a gazdaságtudományok, egy alapszak (a gazdaságinformatikus) az informatika képzési területhez tartozik. Hét alapképzési és egy mesterképzési szakja az agrár képzési területhez besorolt.


< Vissza