Széchényi 2020

Kezek - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeik együttműködése

TÁMOP.4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001


Miskolci Egyetem

konzorcium vezető


A Miskolci Egyetem bemutatása

 

 

A Miskolci Egyetem, mint az észak-magyarországi régió legnagyobb felsőoktatási intézménye nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az európai felsőoktatási térségben versenyképes kutató-oktató egyetemként partnereivel egyre szorosabb és nyitottabb együttműködést alakítson ki. Mindezen törekvését, mint a térség szellemi, tudományos központja, a társadalom és a gazdaság szereplőivel közösen, azok igényeinek kielégítésére törekvő módon; az összefogás és a szinergiák, a kölcsönös előnyök és érdekek tiszteletben tartásával, kiaknázásával kívánja megvalósítani.


A Miskolci Egyetem folyamatosan fejleszti képzéseit, valamint tisztában van vele, hogy annak eredményessége jelentős mértékben függ:


 a munkaerő piaci igények folyamatos előrejelzéseinek figyelembevételétől;
 a gazdasági, intézményi szereplők konkrét visszajelzéseitől;
 a képzési kínálat versenyanalízisétől;
 a belső adaptációs képességtől;
 a kutatás-fejlesztés és a tudományos utánpótlás-nevelés eredményességétől;
 az intézmény belső minőségbiztosítási rendszerének működtetésétől, fejlesztésétől.

 

Mindezek feltételezik a jelenlegi valós helyzet megismerését, és annak partnereink felé való kommunikálását.
Intézményünk 2009-ben ünnepelte miskolci működésének 60. születésnapját, de történelmi múltja 273 évre, Selmecbányára nyúlik vissza.

 

 

 

Az intézményben – karonként változóan – többféle szintű képzés folyik. Ezek az alábbiak:
 alapképzés (BSc\BA),
 mesterképzés (MSc\MA),
 doktori képzés (PhD),
 felsőfokú szakképzés (FSZ),
 kiegészítő képzés (főiskolai végzettségre épülő egyetemi képzés azonos szakon),
 szakirányú továbbképzés (SZT).

 

A karok többsége (az országban egyedülállóan) városon kívül, kb. 82 hektár alapterületű campuson, önálló városrészben működik.

 

A Miskolci Egyetem oktatási, kutatási, nevelő tevékenységében kiemelten fontosnak tartja a külföldi kapcsolatok fenntartását, ápolását, fejlesztését, bővítését.


A nemzetközi együttműködés főbb területei:
- közös oktatási és kutatási projektek,
- rövid és ösztöndíjas tanulmányutak
- nemzetközi konferenciák, work-shop-ok
- vendégoktatók, szakemberek, hallgatók cseréje
- hallgatói részképzés és szakmai gyakorlat
- részvétel nemzetközi szervezetek munkájában
- tanszéki projektek, szakmai kooperáció

 

A külföldi kapcsolattartás alapját elsősorban a külföldi partnerintézményekkel megkötött együttműködési megállapodások alkotják. Az együttműködési szerződések mellett igen nagy számú kari és tanszéki projekt, szakmai kooperáció, nemzetközi szervezetek szakmai munkájában való részvétel jellemzi a Miskolci Egyetem "nemzetköziségét".


< Vissza